امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد


امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه مقامات لحظه ای افغانستان دیدار کردند.


به گزارش ایلنا، دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با امیرخان متقی در محیط نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین برگزار شد.
انتهای پیام/