امسال مردم جهان عاشورای شیراز را زنده تماشا کنندامام جمعه شیراز با بیان اینکه محبت اهل بیت(ع) از دل مردم ایران بیرون نرفته است افزود: حال و هوای عاشورای امسال شیراز باید با این واقعه متفاوت باشد، در روز عاشورا هیئت ها هیئت ها. برنامه های خود را طوری آماده کنند که امسال عاشورا به صورت زنده در شیراز برای همه مردم جهان تماشا شود.