امام زمان را در گرفتاری و گرفتاری فراموش نکنیم + فیلمپیشنهادات مرحوم آیت الله ناصری در دیدار با حاج منصور ارضی:

حاج منصور ارضی سال گذشته در سفر آیت الله ناصری به اصفهان به دیدار ایشان رفت و به محضر درس این عالم اخلاق نشست.

عقیق: حاج منصور ارضی سال گذشته در سفر آیت الله ناصری به اصفهان به دیدار ایشان رفت و به محضر درس این عالم اخلاق نشست.

آیت الله ناصری در این دیدار بر یاد و خاطره جاری و نام امام زمان (عج) در تمام دوران زندگی تاکید کرد.

از دیگر جلسات این همایش دیدن فرمایید:

تعداد سفر: ۳۰