الگو برتر بازار دلار در نوروز ۱۴۰۱برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران بازار اجتناب کرده اند تمدید مذاکرات هسته ای وین شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر افزایش قیمت یاد می کنند.