افزایش ۵۳۰ درصدی نرخ دارو


مجله بنیادگرای رسالت نوشت:

قیمت دارو پس از کاهش هدف، ۲۵ درصد تا ۵۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و مقامات دولتی در ماه‌های اخیر به افراد اطمینان داده‌اند که عواقب خروج آنها کاهش می‌یابد و بر کنترل قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه دارو نظارت می‌کنند.

اما سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به روند پیچیده و چند جانبه با اپوزیسیون، علیرغم نحوه توزیع نادرست ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به شرکت های دارویی لیک و فساد آن مشهود است. همچنان نگران افزایش قیمت دارو برای مصرف کنندگان نهایی و بیماران با حذف پرداخت های مستقیم به شرکت ها هستند.

به گفته محمدعلی محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، «حتی اگر دولت بخواهد دارو در اختیار بیمه‌ها قرار دهد، باز هم در صورت بی‌توجهی امکان وقوع جرم وجود دارد». حتی از معاون بیمه سلامت شنیدم که مابه التفاوت قیمت داروها را با پول پرداخت می کنیم. افزایش بودجه برای اقتصاد کشور یک فاجعه است.

جدای از این، از ابتدای سال جاری و در شرایطی که قیمت داروها تعدیل نشده است، قیمت ها در این بخش مشهود است که دلیل اصلی آن افزایش قیمت تمام شده تولید از سوی رئیس کل دارو است. سازمان غذا و دارو بر همه کالاها تأثیر می گذارد. بنابراین اکنون که قیمت دارو افزایش یافته است، تولیدکنندگان و شرکت‌ها نیز نارضایتی خود را ابراز می‌کنند و معتقدند که باید اقدامات بیشتری برای حفظ صنعت داروسازی انجام شود.

انتهای پیام/