افزایش ۷۵ درصدی کرایه تاکسی شیراز!


تابناک فارس به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: در پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین مونتاژ شورای شهر شیراز، لایحه دوفوریتی شماره ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ به تصویب رسید. ۱۳۹۵/۱۴۰۱ شهرداری شیراز به تصویب رسید.
بر مقدمه این لایحه کرایه تاکسی در مسیر درست اول ۳۵۰۰۰ ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مسیر دوم ۲۵۰۰۰ ریال تصمیم گیری شد.
کرایه تاکسی برقی برای هر مسیر ۳۵۰۰۰ روپیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اشخاص حقیقی معلول برای هر سرویس ۱۵۰۰۰۰ روپیه {خواهد بود}.
نرخ فرودگاه ها، فرودگاه ها، ایستگاه ها، قطارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های بار نسبت به سال قبلی ۴۰ سهم افزایش خواهد یافت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰ به بعد تا ۱۸ بعد اجتناب کرده اند ظهر ۲۰ سهم افزایش خواهد یافت.
شهرداری شیراز باید تا سال ۱۴۰۱ سامانه های صنوبر دیجیتال اجتناب کرده اند جمله کد QR را تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دهد.
پس اجتناب کرده اند نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی سامانه معقول، سامانه TMS (سیستم مدیریت معقول تاکسی) به ازای هر جابجایی صنوبر دیجیتال (مسافر) موجود در تاکسی، مبلغ ۷۵۰ ریال شناخته شده به عنوان ارزش این سامانه به مقوا بازدید کننده برای استقرار اضافه تبدیل می شود. رشد عملیات سیستم صنوبر دیجیتال ارزش می تواند داشته باشد.
اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است این قوانین اجرایی شود، همه اصول ضد انحصار لغو خواهند شد.
شهرداری شیراز باید آموزش های اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه از واقعی اجتناب کرده اند افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان حاضر شرکت ها به تاکسی داران را در اولین هفته مرداد ماه برای صدور رای به سالن دادگاه حاضر تنبل.

علاوه بر این {در این} مونتاژ ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور پروانه شهرک شیراز فکر شد کدام ممکن است بر مقدمه این بخشنامه صدور مجوزهای مختلف اجتناب کرده اند ۲ سال به کمتر اجتناب کرده اند شش ماه مقیاس را کاهش می دهد.
علاوه بر این مقرر شد شهرداری با این سیستم ریزی برای ده روز بلند مدت ائتلاف بزرگراه ای جام جم، نیایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفرینش را اجرایی تنبل.
ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد شهرداری شیراز در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری در ۶ ماهه سال قبلی ۲۱۰۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.