افتتاح دکل تلفن همراه با تخصیص ۴ میلیارد تومانمصادف با هفتمین روز از هفته پادشاهی

همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، دکل تلفن همراه چهار میلیارد تومان در مقابل دکتر دکتر اختصاص داد. محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود، معاون برنامه ریزی فرمانداری لنگرود، بخشدار مرکزی لنگرود، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود، رئیس تلفن لنگرود و اپراتورهای تلفن، برای بازدید عموم آزاد است. اجرا شده و بیش از ۵۰۰ خانواده از این نعمت بهره مند شده اند.