اعضای کمیته فنی کمیته فوتبال تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شدند – پایگاه خبری تحلیلی افق


به اطلاع اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال

اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شدند.

به گزارش افق نیوز به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی مناسب فدراسیون بازی، میرشاد ماجدی، مرتضی محصص، ابراهیم قاسم پور، پرویز مظلومی، حمید استیلی، غیر معمول عزت اللهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصغر کمیسر شهرستان شناخته شده به عنوان اعضای فنی فدراسیون فوتبال راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شدند. .

اولین مونتاژ این کمیته در امروز به ریاست مرتضی محصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور میرشاد ماجدی رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضا در خصوص این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.