اعتقاد به آمریکا قابل مقایسه با بستگی به شخص عنکبوتی استعقیق:حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی ظهر همانطور که صحبت می کنیم در دومین نشست اجتناب کرده اند سلسله کنفرانس های تفسیر سوره عنکبوت کدام ممکن است در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت زهرا(س) برگزار شد، گفت: این سوره مبارکه عنکبوت در جاری برگزاری است. کرامت همراه خود ردیابی به تفصیل آیه ۴۱ سوره عنکبوت: آیه ۴۱ سوره عنکبوت بر غیر خدا تکیه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با عنکبوت بر سونای شبکه غیر خدا را شناخته شده به عنوان ولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی محدوده می کنند.

درک بخش علمیه قم همراه خود تاکید بر اینکه قرآن کریم عنکبوت را کوچکترین خانه نامیده است، افزود: فرعون در برابر این حضرت موسی (ع) بر توانایی شخصی تکیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکریانش غرق شد.

وی در دقیق چگونگی نابودی قارون همراه خود بستگی به مال شخصی تصریح کرد: بستگی به بی خدا قابل مقایسه با بستگی به تار عنکبوت است، این آیه آنقدر ضعیف است کدام ممکن است همراه خود انگشت اجتناب کرده اند بین {می رود}; اگرچه عنکبوت کار خاصی در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ آن انجام می دهد، با این حال بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ متر سیم را همراه خود هم می چرخاند.

رفیعی شکسته نشده داد: اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا قابل مقایسه با بستگی به تار عنکبوت است، از زمانی شاه ایران، صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قذافی سرنگون شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم عربستان تکیه کن به غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکاست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقبت آنها بر همگان روشن است.»

اهمیت تصویرسازی در تحقیق خصوصی قرآن

وی همراه خود دقیق اینکه استعاره راهی دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر برای فهم علم برای انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن کریم برای آموزش به انسان اجتناب کرده اند تصویرگری استفاده می تنبل، افزود: اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه اطهار علیهم السلام مبعوثند، سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود. صلوات الله علیه اجتناب کرده اند امثال هم به صورت شفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مؤثر برای آموزش افراد استفاده می شد.

عضو ارشد مجمع المصطفی العلمیه با توجه به ضرب المثل های رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شد: رسول الله صلی الله علیه وسلم منصفانه بار. به یارانش ذکر شد در بیابان در جستجوی چوب بگردید، ۹، اصحاب گفتند: «خواهید کرد پیامبر خدا هستید، جستجو کنید. پیامبر فرمود: گناهان ما به مقیاس این چوب خشک است، باید آن را در بیابان یافتی. گناهان ما نیز به ترتیب مخلوط آوری تبدیل می شود. رسول خدا همراه خود این تصویر ممکن مسلمانان را نسبت به محل گناه برحذر داشت.

رفیعی در شکسته نشده همراه خود دقیق مثال ممکن عکس اجتناب کرده اند سیره رسول الله به مسلمانان ذکر شد: رسول الله به درختی انگشت زد کدام ممکن است برگ های آن خشک شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه برگ های آن ریزش خاردار بود کدام ممکن است آن را مصداق توبه اشاره کردن می تنبل. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس این برگها مقاوم است.» کدام ممکن است چون خشک بود بلافاصله اجتناب کرده اند درخت افتاد.

وی افزود: سیره اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز مملو اجتناب کرده اند استعاره بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه معصومین (ع) به افراد یاد می دادند کدام ممکن است مثلا نهج البلاغه کتاب مهمی برای بررسی روایات است. اجتناب کرده اند سخنان امیرالمومنین علیه السلام در موضوعات مختلف.»

مصداق امام در اجتماع مصداق ریسمان تسبیح است

درک بخش علمیه قم در تفسیر مَثَل حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر شد: وقتی افراد ۷۰ روز سقف را بنا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غدیر را متنوع کردند، حضرت زهرا سلام الله علیها به انصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرین فرمودند. در خطبه پرنده را برداشتن احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع داشتی همراه خود دمش پرواز تنبل، مثلاً امیرالمومنین(ع) برای اسلام مصداق بال پرنده بود، بال پرنده را برداشتن احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع اسلام را داری پرنده ای کدام ممکن است با بیرون بال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده همراه خود دم پرواز می تنبل.

رفیعی دانستن درباره برخی اجتناب کرده اند ضرب المثل های امیرالمومنین علیه السلام با توجه به جایگاه امام، ذکر شد: امیرالمومنین امام را در محله به صورت سنگ آسیاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخ تسبیح مثال می زند وگرنه همه عامل. اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.

وی ادای احترام به شد: در محله امروزی بستگی به غیر خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به فراعنه ای قابل مقایسه با غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا قابل مقایسه با بستگی به تار عنکبوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود توکل به خدا می توان به عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت انگشت کشف شد.