اطلاعات پلیس مازندران در ۷ فروردین


به گزارش تابناک مازندران، داده ها پلیس راه استان مازندران در گذشته تاریخی ۱۳۰۱/۰۱/۰۷ تقدیم خواهید کرد اعضای خانواده تبدیل می شود.

دستگیری دزد مخفی در بابل
فرمانده انتظامی شهرستان بابل اجتناب کرده اند دستگیری ۲۳ سرقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرقت خبر داد.
در دلیل این موضوع، سرهنگ به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، محمد زمان شالیکار اظهار داشت: در پی شیوع عالی خانه شکنی فشرده در اماکن شخصی، موضوع در این سیستم هشدار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل اظهار داشت: همراه خود انجام اقدامات پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام عملیات، ماموران اداره کشتی همراه خود خانه شکنی پلیس اعلان سودآور به ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سرقت شدند.
سرهنگ شالیکار خاطرنشان کرد: متهم پس اجتناب کرده اند همکاری همراه خود دادستان شهرستان دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۲۳ فقره خانه شکنی اجتناب کرده اند منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن کلی این شهرستان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل در نهایت همراه خود خاص اینکه متهم پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده اجتناب کرده اند سوی مراجع قضایی گفتن شد، اجتناب کرده اند ساکنان این شهرستان خواست در صورت بیانیه اسبابک ها نامشخص مراتب را سریعا به سامانه مدیریت فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

————————————————

۵ تن چوب خشمگین اختراع شده در میاندورود
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود اجتناب کرده اند توقیف عالی تجهیزات وسایل نقلیه نیسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع ۵ تن الوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن خبر داد.
به گزارش خبرنگار مکان پلیس، سرهنگ «مجید باقری» در تشریح این موضوع اظهار داشت: پلیس داراب کلاه به این اصل عالی تجهیزات نیسان حامل هیزم در بازار را برای اجرای ساختار کشتی همراه خود قاچاق متوقف کرد.
وی علاوه بر این اظهار داشت: ماموران همراه خود همکاری مراجع قضایی ۵ تن هیزم در بازار با بیرون مجوز به کف دست آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال عالی نفر دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود همراه خود خاص اینکه طبق تذکر متخصصان خوب ارزش بوته ها اختراع شده بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده اجتناب کرده اند سوی مراجع قضایی به متهم گفتن شد.
سرهنگ باقری اجتناب کرده اند اهالی خواست در صورت بیانیه هرگونه اقدام بوتلگ اجتناب کرده اند جمله قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out اموال غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی جایگزین طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاعی مراتب را اجتناب کرده اند طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

————————————————

ابزارهای دیجیتال مارکتینگ را در رامسر بیابید
فرمانده انتظامی رامسر اجتناب کرده اند اختراع ۱۲ تجهیزات دیجیتال دیجیتال به خوب ارزش ۴۸ میلیارد دلار خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «سیدجلیل نبوی» در ادعا‌ای گفتن کرد:
وی افزود: ماموران تامین اجتماعی شهرستان در پی همکاری تجهیزات قضایی همراه خود انجام تحقیقات پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی محل متهم را ایجاد کردند.
سرهنگ نبوی اظهار داشت: در حادثه ای باور نکردنی متهم دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازدید اجتناب کرده اند محل کارش ۱۲ تجهیزات قبض دیجیتال به خوب ارزش ۴۸ میلیارد دلار اختراع شد.
وی تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​هرگونه ورزش بوتلگ مالی را مانعی برای نظام مالی ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر گونه ورزش بوتلگ مالی تولید دیگری مانع تهیه تولیدات خانه، تعطیلی تاسیسات تولیدی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بیکاری تبدیل می شود.
فرمانده انتظامی رامسر در نهایت تاکید کرد: کشتی مستمر همراه خود اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم مالی گامی کارآمد در راستای حمایت اجتناب کرده اند {بهره وری} خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی است.

————————————————

توقیف عالی تجهیزات خودرو حامل هیزم به مکان تعطیلات بهشهر
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر اجتناب کرده اند اختراع ۴ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ کیلو هیزم سرقتی اجتناب کرده اند عالی تجهیزات وسایل نقلیه {در این} شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «مهدی تقی زاده فر» در تشریح این مطلب اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری امیرآباد حین اجرای عملیات کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس، عالی تجهیزات وسایل نقلیه حامل هیزم در بازار را توقیف کردند. راه رفتن در یکی اجتناب کرده اند بزرگراه های کشاورزی. شهر متوقف شد.
وی افزود: همراه خود همکاری مراجع قضایی در بازرسی اجتناب کرده اند خودرو ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تن الوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مجوز اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} پرونده عالی نفر نیز دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر خوب ارزش این هیزم ها را طبق تذکر متخصصان بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: اموال ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شده است.
سرهنگ تقی زاده فر اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت بیانیه هرگونه اقدام بوتلگ اعم اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کالاهای غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی جایگزین طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاعی مراتب را اجتناب کرده اند طریق تلفن ۱۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ه. خبرنگار استانی خبرگزاری تابناک مازندران سلمان مهدوی