اس ام اس ۱۳ بدر با پیام تشکربه رویداد سیزدهمین روز اجتناب کرده اند بدترین روز، مجموعه ای اجتناب کرده اند پیام های تشکر ویژه امروز را برای شما ممکن است مشتریان گران قیمت کنار هم قرار دادن کرده ایم.