استفاده از محدودیت ها و قطع اینترنت در روزهای آینده رد شد


به گزارش تابناک مازندران گروه خبرنگاران، وزیر ارتباطات طرح انسداد و قطع اینترنت در روزهای آینده را رد کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، ظهر امروز برخی خبرگزاری ها سخنان منفی وزیر ارتباطات را در حاشیه جلسه هیئت دولت منتشر کردند که پس از پیگیری های روابط عمومی سازمان تعدیل شد.

زارع پور با رد سخنان نادرست:

زمانی که وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران طرف دولت در خصوص سرعت اینترنت در روزهای اخیر، تاکید شد که پهنای باند کاهش نیافته است.
در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی ساعات محدودیت های موقتی ایجاد شده که رفع شده و در حال حاضر شبکه ارتباطی از نظر سرعت و کیفیت ارتباط مشکلی ندارد.