استعفای کامرانی هول از میز ریاست مهدی تاج – پایگاه خبری افق


حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون ورزشی پس از برگزاری همایش انتخاباتی روز گذشته که منجر به انتخاب مهدی تاج برای پست ریاست شد، از سمت خود استعفا داد.

وی ظهر امروز در ساختمان فدراسیون فوتبال استعفای خود را به مهدی تاج داد تا در هیات مدیره بررسی شود. او همچنین اتاق خود را به افسران شرکت داد تا نشان دهد که قصد ادامه کار را ندارد.

چهره جنجالی روزهای اخیر فدراسیون فوتبال که صبح جلسه تصمیم به لغو پارتی گرفته بود، برای پایان دادن به نبرد بر کرسی قدرت مجبور به برگزاری آن در مقابل مخالفت های هیات مدیره شد. روزهای اخیر

لازم به ذکر است بررسی استعفای کامرانی فر در جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود.

لینک کوتاه: https://ofoghnews.ir/?p=372193