از شهدا خواستم به من پناه بدهند+فیلمحاج حیدر خمسه در برنامه عقیق:

گزارش حاج حیدر خمسه در برنامه عقیق از قولی که با شهدا بست.

عقیق: گزارش حاج حیدر خمسه در برنامه عقیق از قولی که با شهدا بست.

تعداد سفر: ۵

هیئت احرار الحسین(ع) از سه سال گذشته در شب های ماه مبارک رمضان بهشت ​​زهرا(س) حاج حیدر خمسه را برگزار می کند.