ارباب آن دل / حاج سید مهدی میردامادنماهنگ زیبای قربان آن دل با آهنگ حاج سید مهدی میرداماد و شعر محمد حسین مهدی پناه منتشر شد.

عقیق: نماهنگ زیبای قربان آن دل با آهنگ حاج سید مهدی میرداماد و شعر محمد حسین مهدی پناه منتشر شد.

ویدئوی زیر را تماشا کنید:

تعداد سفر: ۹