ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم ملکشاهی


گزارش کردن تابناک ایلام; رئیس گروه دندانپزشکی سیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این تیم تاکنون به ۱۲۰ شهر در ۱۸ استان سفر کرده است که استان ایلام سه سفر را انجام داده است.

وی ادامه داد: امروز و فردا تیم سیار دندانپزشکی در شهرک ملکشاهی مستقر هستند و قبل از آن شهرهای ایوان و چرداول خدمات دندانپزشکی ارائه می دهد.

وی افزود: ۳۵ کارگر دندانپزشکی با ۲۰ تخت واحد و سایر تجهیزات و ملزومات به مشتریان خدمات پزشکی دندان ها آن را مجانی می دهند.

رئیس گروه مدیریت دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این تیم پزشکی مجهز انواع خدمات دندانپزشکی بدون نیاز به آزمایشگاه را برای مشتریان ارائه می دهد.

ایرنا