اجازه نمی دهیم پدر مذهبی حزب الله نابود شود


به گزارش تابناک رضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی روز دوشنبه در جمعی اجتناب کرده اند معاندین مشهد کدام ممکن است در اعتراض به تخریب مشاور ولی فقیه خراسان رضوی تجمع کرده بودند، تصدیق شد: دوستان انقلاب مراقب باشند. به کیست کدام ممکن است در دنیا چه می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواظب باشیم در دنیا دشمن تفریحی نکنیم، هنگام صحبت باید مواظب کلام شخصی باشیم ۹ این کدام ممکن است به کلام شخصی گرفتار درگاه الهی شویم.

وی یکپارچه داد: اکنون وضعیت ملت ما در دنیا قابل توجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن در جستجوی امتیازات خانه {است تا} راه حلی برای فشار بیابد.

مشاور ولی فقیه خراسان رضوی اظهار داشت: دشمن از آن آگاه است کدام ممکن است مبارزه ارتش با مردمان ما وهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویای دروغین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در جستجوی فشار سیاسی {است تا} مردمان را نسبت به این نظام بی اعتقاد تدریجی.

آیت الله علم الهدی با خاص اینکه اولین کار در شرایط کنونی محافظت وحدت است، افزود: دشمن امتحان شده می تدریجی وحدت ما را اجتناب کرده اند بین ببرد گرچه اختلاف تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه موجود است، با این حال ما باید وحدت را محافظت کنیم. “

نمایندگی کنندگان {در این} کنفرانس با سردادن شعارهایی اجتناب کرده اند جمله «باید محافظت ولایتی، ما اجتناب کرده اند باید حمایت کنیم، باید پرچم هدایتی، ما روی پای شخصی ایستاده ایم، امام جمعه ما حامی انقلاب، ارادتمند امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس انقلابی». انقلاب امام جمعه ما صدای انقلاب، یار امام رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدای انقلاب است «محکوم به توهین به مشاور ولی فقیه خراسان رضوی شدند.

پیش اجتناب کرده اند این نیز قرار بود تجمع مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودجوش در محکومیت ادای سوگند مقام معظم مدیریت خراسان رضوی بعد اجتناب کرده اند ظهر در حال حاضر در برابر این یکی اجتناب کرده اند فرهنگسراها برگزار شود کدام ممکن است امام جمعه مشهد نیز در آن حضور داشتند.

حمید درک یکی اجتناب کرده اند برگزارکنندگان این کنفرانس به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آیت الله علم الهدی پدر مذهبی حزب الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه در استان است. ما اجازه نمی دهیم کسی به او آسیب برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی کدام ممکن است به مشاور ولی فقیه در استان توهین شود را محکوم کنیم.

هفته قبلی در بازدید رئیس جمهور مشهد به یکی اجتناب کرده اند دیدارهای فعالان استاندارد، یکی اجتناب کرده اند حاضران الفاظ توهین آمیز علیه آیت الله علم الهدی به کار برد.