اثرات رژیم غذایی کم کربوهیدرات بر دیابت نوع۲داده‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که رعایت دقیق یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات به مدت شش ماه با نرخ بهبودی بالاتر در بین افراد مبتلا به دیابت نوع دو مرتبط است.