آیت الله صافی گلپایگانی در سلامت کامل هستی – کتاب ارتباطات


آیت الله صافی گلپایگانی در سلامت کامل هستند

اصولاً اینجا کجاست؟شیعه نیوزاخباری مبنی بر ساختمان بیماری و سحرگاه آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، اشاراتی به سنت شیعه در بیمارستان عالی قم و امنیت جسمانی ایشان و باستی شادان ایشان در منزلی مطلع منتشر شد.

از بناهای بیماری و بیستری آیت الله صافی گلپایگانی، اشارات بیشتر سنت شیعه و خانه ایشان شادیم که امروز، بهمن ماه هفتم بهمن ماه بیمارستان، بررسی کرندند، اخباری منتشر شده است. شما نمایی از پزشکی دارید، خبر خذذکر خیلی قوی است.

حال حاضر آیت الله صافی گلپایگانی، امان کل و اداره خانه ای با برند مخفی می.

یادداشت اطلاع رسانی مرجع محترم:

کتاب مقام مقدم رهبری آیت الله صافی گلپایگانی یعنی یک مسئله کردی.

نوشته گازرش شفقنا متن علمش کجاست با توضیح زیر است:

به خواب رفتن

در معرفت مومنین محترم مه رسند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی سایه بلندمرتبه اش امروز رفتم به ستارگان آزمایش پازشکی بیمارستان مرور کرندند و الحمدلله در مورد ایشان خوب آست.
با قدردانی و سپاس از شما که یک PEGIRI HI MOMINAN و Aradtmandan، IQDAR، عزت و سربیلندی شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هستید. خداوند متعال در ظهورش تعجیل فرماید که خداوند متعالی است.

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی سایه اش بلند باد

اخبار تکمیلی پرچم های متوالی خواهش شد سفت شد.

انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت