آیا واقعاً شوهر طلاق توافقی را از دست می دهد یا زن؟گروه زندگی ایرنا – در عین حال شاهد هستیم زوج های زیادی برای طلاق مسالمت آمیز به دادگاه مراجعه می کنند. از طرفی طبق قانون زوجین برای جدایی باید در جلسات مشاوره شرکت کنند اما متاسفانه این بحث ها اغلب به رسیدگی کانون خانواده نمی انجامد و در نتیجه روال دادخواست طلاق انجام می شود. از یک طرف و طلاق خارج از توافق است.

این در حالی است که اگر زنان به حقوق قانونی خود واقف باشند هرگز طلاق توافقی انجام نمی دهند. قانون برای زن انواع حمایت از جمله نفقه، عروس و تمهیدات مالی را به رسمیت می شناسد و زن می تواند قبل از انتقال اموال، سلب مال از شوهر و تهیه بوهالی از سوی شوهر درخواست حمایت کند.
این در حالی است که بسیاری از زنان از این ابزارهای حمایتی بی اطلاع هستند و در نتیجه پس از اندکی اختلاف نظر، به طلاق و جدایی ادامه می دهند و به دلیل روند کوتاه طلاق، زن (به ویژه) رنج می برد.

به همین دلیل نقش مشاوره قبل از طلاق باید جدی گرفته شود و در تقویت آن توسط مراقبین تلاش شود. مراجعه به مشاوره خانواده یکی از راه هایی است که در ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده برای زوج هایی که تصمیم به جدایی دارند پیش بینی شده است. جلسات مشاوره می تواند به زوج ها کمک کند تا تصمیم خود را تغییر دهند. البته این امر فراهم شده تا مشاوران از دانش و اطلاعات حقوقی لازم بهره مند شوند و به جای اینکه منجر به طلاق شود از یک سو افراد را به همان زندگی برگردانند. در نتیجه یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش آمار طلاق، نظارت بر سطح حرفه ای بودن و عملکرد مشاوران در مراکز مشاوره است.

* جام جم