آیا می توانید در کمتر از ۲۵ ثانیه کبوتر را در این تصویر پیدا کنید؟


فرادید| تست هوش: آیا می توانید در کمتر از ۲۵ ثانیه کبوتر را در این تصویر پیدا کنید؟ | توهم نوری که به عنوان توهم نوری نیز شناخته می شود، توهمی است که توسط سیستم بینایی ادراک بصری ایجاد می شود. آنها با ادراک بصری متفاوت از واقعیت مشخص می شوند.

به گزارش فرادید، به زبان ساده، توهم نوعی توهم است که در آن نمی‌توانیم رویداد یا تصویری را که با چشمان خود دیده‌ایم به وضوح ببینیم. ما یک تصویر یا رویداد را اشتباه تفسیر می کنیم یا به راحتی فریب آن را می خوریم.

آیا می توانید کبوتر پنهان شده در تصویر ساختمان ها را در ۲۵ ثانیه در این تصویر پیدا کنید؟ این یک فرصت عالی برای سنجش بینایی شماست. اما اگر نتوانستید پاسخ درست را پیدا کنید، می توانید در انتهای مقاله پاسخ مناسب را بیابید.

تست هوش: آیا می توانید در کمتر از 25 ثانیه کبوتر را در این تصویر پیدا کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معمای کبوتر پنهان شده در میان ساختمان ها

به تصویر زیر نگاه کنید، کبوتر در قسمت پایین سمت چپ تصویر با دایره قرمز مشخص شده است.

تست هوش: آیا می توانید در کمتر از 25 ثانیه کبوتر را در این تصویر پیدا کنید؟