آیا غذای گرم انرژی بیشتری نسبت به غذای سرد دارد؟ : تغذیه


همانطور که از عنوان می گوید کافی است. آیا خوردن یک وعده غذایی وقتی گرم است انرژی بیشتری نسبت به زمانی که شما اجازه دهید آن را سرد کنید دارد؟

اکنون بدیهی است که از دیدگاه فیزیک ، چیزی که گرم است انرژی بیشتری نسبت به خنک بودن دارد. اما در مورد غذا ، آیا دوست دارید ، آیا اگر ساندویچ را در مایکروویو قرار دهید و بخورید ، انرژی بیشتری خواهید داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید