آیا «شباهت چهره» با «شباهت رفتاری» ارتباط دارد؟


فرادید| این عکاس از سال ۱۹۹۹ اقدام به جمع آوری عکس های افراد با چهره های مشابه کرده است. محققان از این فرصت استفاده کرده و از چندین نفر از افراد این مجموعه خواستند تا در مطالعه خود شرکت کنند. داوطلبان نمونه های DNA خود را به محققان دادند و به سؤالاتی در مورد خودشان پاسخ دادند. نتیجه تحقیق این بود که افراد دارای چهره یکسان نه تنها ژنتیک، بلکه رفتارهای مشابهی مانند سیگار کشیدن دارند.

به گزارش فرادیدیک مطالعه جدید توسط محققان اسپانیایی نشان داده است که افراد با ویژگی های صورت مشابه، از نظر ژنتیک و سبک زندگی مشترکات زیادی دارند. این درس در روزنامه گزارش های سلولی منتشر شده، اطلاعاتی را در زمینه مکانیسم های ژنتیکی مولکولی که به ساختار صورت کمک می کند، ارائه می دهد. محققان می گویند که این یافته ها در نهایت می تواند در علوم جنایی مورد استفاده قرار گیرد، به عبارت دیگر می توان با کمک DNA، ویژگی های صورت را پیش بینی کرد.

روش آزمون

ریکی جوشی ترک مرکز تحقیقات لوسمی جوزف کارراس بارسلونا و همکارانش، ۳۲ جفت عکس غیرمرتبط از افراد با چهره یکسان از مجموعه عکس های این هنرمند کانادایی. فرانسوا برونل آنها انتخاب کردند که از سال ۱۹۹۹ عکس های افرادی با چهره مشابه را جمع آوری می کنند. جوشی و همکارانش از سه تکنیک مختلف تشخیص چهره برای تجزیه و تحلیل عکس ها استفاده کردند تا شباهت هایی بین هر چهره پیدا کنند. بیست و پنج جفت حداقل دو درجه به‌عنوان «بسیار شبیه» طبقه‌بندی شدند و نیمی از آنها با دوقلوهای همسان در هر سه درجه مطابقت داده شدند. در مرحله بعد با تمام ۳۲ سوژه انتخاب شده عکس تماس گرفته شد و از آنها خواسته شد که پرسشنامه ای را پر کنند و نمونه بزاق را به مرکز ارسال کنند.

همین افراد دارای ژن های یکسان و رفتار یکسان هستند

(نمونه ای از عکس های برونل)

محققان DNA را از نمونه های بزاق استخراج کردند و آن را به سه روش تجزیه و تحلیل کردند:

۱) آنها نقشه ژنوم شرکت کننده را به بیش از ۴.۳ میلیون ژن ترسیم کردند. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNPs) در مقایسه،

۲) انواع مختلف شرکت کنندگان را با مقایسه بیش از ۸۵۰۰۰۰ مکان جهش DNA و

۳) خروج توالی آرانه برای مقایسه میکروبیوم های شرکت کنندگان استفاده می شود.

همان چهره ها، همان رفتار

تجزیه و تحلیل نشان داد که ۹ جفت از ۱۶ جفتی که بیشترین شباهت را داشتند، بیش از ۱۹۲۰۰ SNP در بیش از ۳۷۰۰ ژن مشترک داشتند و این شباهت به دلیل داشتن اجداد مشترک نبود. در مقابل، شباهت بسیار کمی بین واراژنگان و میکروبیوم آنها وجود داشت. علاوه بر این، این شبیه‌ها دارای ویژگی‌های فیزیکی مشابهی مانند وزن و قد و همچنین عادات و رفتارهایی مانند سیگار کشیدن و سطح تحصیلات بودند، به این معنی که انواع مختلف ژن‌های مشترک نه تنها بر ظاهر فیزیکی بلکه بر سبک زندگی نیز تأثیر می‌گذارند.

این مطالعه با حجم نمونه کوچک تحلیل شده محدود شده است و ممکن است نماینده جمعیت جهانی نباشد. ۳۰ مورد از جفت های یکسان از اجداد اروپایی و سه مورد باقی مانده از اجداد آسیای شرقی، آسیای جنوبی و اسپانیایی بودند. با این حال می توان گفت شواهد لازم برای اثبات همین رفتار در همان اعداد هم اکنون در دسترس است.

منبع: Bigthink

مترجم: زهرا ذوالقدر