آیا سرکه سیب باعث گرسنگی دیگران شده است؟این واقعاً عجیب است ، من می دانم که از ACV است زیرا فقط روز دوم است که هنگام خواب آن را می نوشم و دو روزی که بعد از آن احساس گرسنگی کردم (حداقل احساس گرسنگی می کنم؟) و می دانم که باید اشتها را تحت فشار قرار دهد ، بنابراین من من گیج هستم که چرا بدن من این کار را انجام می دهد lol. من می دانم که من نیز به اندازه کافی کالری خورده ام

ارائه شده توسط / u / pinkraisin
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید