آیا افراد مقادیر متفاوتی چربی با همان مقدار کالری ذخیره می کنند؟ : تغذیه


من فکر می کنم وزن حداقل ژنتیکی است. من می دانم که مردم می گویند مردم در برآورد میزان کالری مصرفی خود بسیار بد عمل می کنند ، اما من نمونه های مستقیم زیادی را دیده ام تا باور کنم که ژنتیک نقشی ندارد. س Myال من این است که با کالری اضافی ، چگونه برخی افراد آنها را می سوزانند و برخی دیگر آنها را به صورت چربی ذخیره می کنند؟ داشتن توده عضلانی بیشتر کالری می سوزاند ، متابولیت افراد متفاوت است ، آیا فردی که متابولیسم سریع تری دارد گرمای بدن کمی بالاتر است یا در واقع انرژی به کجا می رود؟

دیدگاهتان را بنویسید