آموزش داده شده است ها فوتبال با بیرون فشار نیست/ کار مجیدی مناسب بود! – خبرگزاری افق


محمد نوری قهرمان سابق آبی پوشان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر در خصوص تورم فوتبال اظهار داشت: اول اجتناب کرده اند همه به قول فرهاد مجیدی آرزو می کنم بگویم کار مجیدی انصافاً از محسوس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانستم انجام دهم. حتی بیشتر. خاص تدریجی کدام ممکن است ای کاش می تواند زودتر اقدام تدریجی. من می خواهم این حرف را چه برای استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برای پرسپولیس قبول ندارم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن جمله در فوتبال باید بدون در نظر گرفتن زودتر قطع شود. صرف تذکر اجتناب کرده اند انگیزه نویسندگان جملات اجتناب کرده اند این کار، نتیجه اقدامات آنها چیزی جز تحمیل فشار در روحیه فوتبالی نیست. ویژه به ویژه کدام ممکن است حضور تماشاگران در ورزشگاه ها نیز باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نبرد ها ممکن است در نتیجه اتفاقات ناخوشایندی در ورزشگاه ها شود.

وی افزود: شنیده ام کدام ممکن است کمیته اخلاق برخی اجتناب کرده اند مدیران ۲ نیروی کار را این دلیل است دعوت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این اتفاقات در پایان روح فوتبال را به واقعیت تغییر تدریجی.

مهاجم آبی پوشان در خصوص ورزشی این نیروی کار مقابل نساجی در جام حذفی اظهار داشت: استقلالی ها باید لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع در آن را در مجموع فراموش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود روانشناختی کنار هم قرار دادن برای مسابقات به ورزشگاه بروند. انصافاً خاص است کدام ممکن است فضای جام حذفی همراه خود روحیه لیگ منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۸ نیروی کار حاضر {در این} مرحله احتمال یکسانی برای قهرمانی دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تیمی نمی شود این شانس را به سادگی اجتناب کرده اند انگشت بدهد.

این کارشناس فوتبال اظهار داشت: حتی پذیرش کپی ها اگرچه کارساز است با این حال به طور درست تصمیم گیری کننده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها چیزی کدام ممکن است ممکن است موفقیت عالی نیروی کار را در جام تضمین تدریجی افکار به دست آورد است.

نوری خاطرنشان کرد: استقلال در ۲ فصل فعلی ۲ بار به فینال جام حذفی راه یافته است کدام ممکن است هر ۲ سودآور به قهرمانی {در این} رقبا ها نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تاثیر آن ها در قهرمانی در جام حذفی این فصل از نزدیک مرتفع است. .