آلرژی به گوشت مرغ در سندرم تخم مرغ


این یک واکنش حساسیت مفرط نوع I به پروتئین مرغ و تخم مرغ است. این بیماری به عنوان بیماری تخم مرغ، آلرژی به تخم مرغ یا آلرژی به تخم مرغ نیز شناخته می شود.

آلرژی به مرغ معمولا در کودکان خردسالی رخ می دهد که برای اولین بار در معرض محصولات مرغ قرار می گیرند. علائم حساسیت به گوشت مرغ شامل خارش و تورم دهان، زبان و گلو است. خانه ها؛ نفس کشیدن؛ و تنگی نفس در موارد شدید، آنافیلاکسی ممکن است رخ دهد.

آلرژی به طیور معمولاً از طریق آزمایش پوست یا آزمایش خون تشخیص داده می شود. درمان آلرژی به گوشت مرغ شامل پرهیز از محصولات مرغ و تخم مرغ است. اگر قرار گرفتن در معرض محصولات طیور اجتناب ناپذیر باشد، می توان از آنتی هیستامین ها برای کمک به تسکین علائم استفاده کرد. در موارد شدید، ممکن است به اپی نفرین (آدرنالین) نیاز باشد.

آلرژی به مرغ یک بیماری نسبتا نادر است، اما می تواند یک واکنش شدید و بالقوه تهدید کننده زندگی باشد. اگر شما یا فرزندتان علائم آلرژی به مرغ را دارید، مهم است که برای تشخیص و درمان مناسب به متخصص آلرژی مراجعه کنید.

آلرژی به تخم مرغ

آلرژی به تخم مرغ شایع ترین نوع آلرژی مرغ به تخم مرغ است. آلرژی به تخم مرغ معمولا در کودکان خردسالی رخ می دهد که برای اولین بار در معرض تخم مرغ قرار می گیرند. علائم آلرژی به تخم مرغ شامل خارش و تورم دهان، زبان و گلو است. خانه ها؛ نفس کشیدن؛ و تنگی نفس در موارد شدید، آنافیلاکسی ممکن است رخ دهد. آلرژی به تخم مرغ معمولاً از طریق آزمایش پوست یا آزمایش خون تشخیص داده می شود. درمان آلرژی به تخم مرغ شامل اجتناب از تخم مرغ و محصولات تخم مرغ است.

بیماری طیور

این دومین نوع رایج گوشت مرغ است. علائم آبله مرغان مشابه آلرژی مرغ است، اما می تواند شامل تهوع، استفراغ و اسهال باشد. آلرژی مرغ معمولاً از طریق آزمایش پوست یا آزمایش خون تشخیص داده می شود. درمان آلرژی مرغ شامل پرهیز از مرغ و تخم مرغ است. اگر قرار گرفتن در معرض مرغ اجتناب ناپذیر است، می توان از آنتی هیستامین ها برای کمک به تسکین علائم استفاده کرد. در موارد شدید، ممکن است به اپی نفرین (آدرنالین) نیاز باشد.

آلرژی بوقلمون

این سومین بیماری رایج در گوشت مرغ است. علائم آلرژی به بوقلمون مشابه علائم آلرژی به مرغ است، اما ممکن است شامل تهوع، استفراغ و اسهال باشد. آلرژی بوقلمون معمولا با آزمایش پوست یا آزمایش خون تشخیص داده می شود. اگر علائمی دارید، باید با یک متخصص آلرژی صحبت کنید و تست آلرژی ترکی بدهید.

آلرژی به اردک

این چهارمین شکل رایج گوشت مرغ است. علائم آلرژی به اردک مشابه علائم آلرژی مرغ است، اما ممکن است شامل حالت تهوع، استفراغ و اسهال باشد. آلرژی معمولاً از طریق آزمایش های پوستی یا آزمایش خون تشخیص داده می شود.

آلرژی به غاز

این پنجمین شکل رایج گوشت مرغ است. علائم آلرژی به غاز شبیه به آلرژی مرغ است، اما می تواند شامل تهوع، استفراغ و اسهال نیز باشد. آلرژی به غاز معمولاً از طریق آزمایش پوست یا آزمایش خون تشخیص داده می شود. درمان آلرژی شامل اجتناب از غازها و تخم مرغ است. اگر علائمی دارید، باید با متخصص آلرژی مشورت کنید و آزمایش آلرژی غاز را انجام دهید.

علائم رایج

علائم آلرژی به گوشت مرغ شبیه به سایر آلرژی های غذایی است. آنها ممکن است شامل خارش و تورم دهان، زبان و گلو باشند. خانه ها؛ نفس کشیدن؛ و تنگی نفس در موارد شدید، آنافیلاکسی ممکن است رخ دهد.

آنافیلاکسی

آنافیلاکسی یک واکنش شدید و بالقوه تهدید کننده زندگی است. این می تواند در عرض چند دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض یک آلرژن رخ دهد. علائم آنافیلاکسی شامل خارش و تورم، کهیر، خس خس سینه و مشکل در تنفس است.

پایان

آلرژی به مرغ نادر است، اما می تواند یک واکنش شدید و تهدید کننده زندگی باشد. همیشه بهتر است که ایمن باشید، پس منتظر نمانید و در مورد نگرانی های خود با یک متخصص صحبت کنید.

سالم ماندن!