آفتاب سال سروستان، تهران


گروه اقامت ایرنا – ونک را به حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنات های فراوان می شناختند. مناطقی اجتناب کرده اند جهان تهران کدام ممکن است در زمان قاجار کشاورزی در شمال غربی دارالخلافه به شمار می سر خورد، عموماً همراه خود عنوان میرزا یوسف مستوفی الممالک سند می شد. زراعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداری حرفه بی نظیر افراد ده ونک اجتناب کرده اند فاصله قاجاریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند آن بود.

نور سال سروستان، تهران

وقتی اجتناب کرده اند جهان ونک کدام ممکن است باقی مانده است اهالی آن را «ده ونک» می نامند می گذری، تعدادی از سیگنال اجتناب کرده اند حیاط پشتی های مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم به توجه می خورد. یکی اجتناب کرده اند چندین پارک این جهان کدام ممکن است باقی مانده است نفس می کشد، حیاط پشتی ایرانی ده ونک است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها «پارک مختاری» عنوان دارد.

نور سال سروستان، تهران

کانال آب بالا

ونک دارای کانال آبی نیز اجتناب کرده اند قدیم الایام است کدام ممکن است تمام باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع شهر را آبیاری می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بالا جاری می شد. جریان آب مشابهی اجتناب کرده اند زیر زندان اوین می تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت «آب خنک» را توسط خودم بر اوج زبان ها انداخته بود. امروزه آب این کانال به تماس گرفتن «قنات حیاط پشتی بالا» به پارک مختاری می ریزد. این حیاط پشتی به حیاط پشتی ایرانی ده ونک نیز شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است اجتناب کرده اند نامش پیداست همراه خود عملکرد های حیاط پشتی ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه آبیاری این حیاط پشتی ها همراه خود ورود به آب در پارک آبیاری تبدیل می شود. آب کانال بالای حیاط پشتی به حوض بزرگی می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایین این حوض مسیری پیدا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام حیاط پشتی را احاطه کرده است.

نور سال سروستان، تهران

سروستان ایران

سروستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها کهنسال حیاط پشتی های ایرانی در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا این پارک سایه شکوه می افکند. حیاط پشتی ایرانی ده ونک کدام ممکن است به بوستان محمد مختاری نیز شناخته شده است، به سبک حیاط پشتی های ایرانی کهن، جدا از بوته ها تنومند، گونه های طبیعی عکس نیز دارد. اجتناب کرده اند جمله حیاط پشتی های کوچکی کدام ممکن است هر اجتناب کرده اند گاهی گل های رنگی در آن کاشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بوته های زرشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گیاهانی کدام ممکن است اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیزی حیاط پشتی را فراهم می کنند.

نور سال سروستان، تهران

به هر کجای این پارک کدام ممکن است بروید، جوی همراه خود کاشی های آبی خواهید کرد را همراهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب کانال را به حیاط پشتی های مختلف می برد. همه اینها همراه با صدای پرندگان حیاط پشتی، حیاط پشتی ایرانی ونک را به یکی اجتناب کرده اند همراه خود طراوت ترین پارک های تهران تغییر کرده است.

نور سال سروستان، تهران

پرکاربردترین گل لاله در تهران

لذت تماشای این حیاط پشتی در فصل بهار ویژه به ویژه در فروردین همراه خود لاله های رنگارنگی کدام ممکن است {در سراسر} حیاط پشتی ظریف شدند، ۲ چندان تبدیل می شود. حیاط پشتی ایرانی ده ونک یکی اجتناب کرده اند عظیم‌ترین حیاط پشتی‌های لاله‌های تهران در فصل بهار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ساله در فروردین ماه اشخاص حقیقی زیادی اجتناب کرده اند در سرتاسر تهران، در واقع گردشگرانی کدام ممکن است به ایران می‌آیند این گل‌ها را می‌بینند.

نور سال سروستان، تهران

آلاچیق آجری

کوشک منصفانه بنای آجری تبدیل کردن شده است کدام ممکن است به سبک ساختار قاجاریه تهران بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از گرمایش محوطه حیاط پشتی، امکان برگزاری رویدادهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های آموزشی را {در این} پارک فراهم کرده است. این پارک یکی اجتناب کرده اند حیاط پشتی های مصطفی الممالک بود کدام ممکن است سال ها پیش تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان فضای بی تجربه در اختیار افراد قرار گرفت. نیمه غربی پارک به تپه عجیب و غریب منتهی تبدیل می شود کدام ممکن است قبلا محل گورستان باستانی جهان ده ونک {بوده است}. این تپه عجیب و غریب همراه خود بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ قبرهای به جا مانده اجتناب کرده اند آن سال ها تنها مانده است.

نور سال سروستان، تهران

سلول های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب

اگر اجتناب کرده اند درگاه شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی وارد این پارک شوید، مخلوط کردن منظره شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی این پارک قابل انجام است تذکر خواهید کرد را جلب تنبل؛ ساختمان های تعدادی از طبقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های نوسازی محله در شرق این پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازه عجیب و غریب محیطی در غرب این پارک واقع شده است است. اگر قصد بازدید اجتناب کرده اند این حیاط پشتی را دارید، ناسالم نیست بدانید کدام ممکن است سوزاندن علف های این حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افروختن شومینه در آن حرام است. حیاط پشتی ده ونک فارس معادل متعدد اجتناب کرده اند مقاصد گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری تهران همراه خود مشکل ضعیف منطقه پارکینگ ماشین مواجه است. در صورت امکان اجتناب کرده اند وسایل بار نهایی برای درگیر شدن به این پارک بیشترین استفاده را ببرید.

نور سال سروستان، تهران

بوته ها ونک

همراه خود دیدن محله پارک ایرانی ده ونک می توانید اجتناب کرده اند ساختار باستانی این وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار بومی ده ونک نیز دیدن کنید. هر دو در راهروهای پرپیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر ساختمان های جدید ۴۰ ساله قدم بزنید، سیمای استاندارد این کوچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ایرانی ده ونک بوته ها تنومندی است کدام ممکن است در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا این محله می بینید. برخلاف شرق این جهان کدام ممکن است آپارتمان های نوساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مرتبه در آن به توجه می خورد، در غرب ده ونک همچنان می توان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای این وضعیت را اجتناب کرده اند قبلی دید. اجتناب کرده اند پایین تک دیوارهای این خانه ها باقی مانده است بخشی اجتناب کرده اند حیاط پشتی های آباد ونک دیده تبدیل می شود.

نور سال سروستان، تهران

تولید دیگری وضعیت های زیبای ونک

حیاط پشتی ایرانی تنها وضعیت خارق العاده ونک نیست. کلیسای ارامنه، مجسمه اولین ارامنه ساکن ده ونک، مقبره خاندان مستوفی، مقابر باستانی ونک، زورخانه محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت های تولید دیگری {در این} سطح اجتناب کرده اند تهران منتظر خواهید کرد هستند.