آخرین اطلاعات پرواز در ایام اربعیناعلام کرد:

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: در ایام ۱۰ روز اربعین بلیت اجاره ای نمی فروشیم و فروش پروازهای اربعین بر عهده شرکت های هواپیمایی است.

عقیق: رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: در ایام ۱۰ روز اربعین بلیت اجاره ای نمی فروشیم و فروش پروازهای اربعین بر عهده شرکت های هواپیمایی است.

زمان پروازهای اربعین از ۱۵ تا ۳۰ شهریور می باشد.

از ۱۲۰ پرواز به ۱۵۵ پرواز و در ایام اربعین به ۲۳۰ پرواز رسیدیم و اگر ظرفیت فرودگاه نجف اجازه دهد.
هدف ما رسیدن به ۲۵۰ پرواز در هفته است.

قیمت اعلام شده پرواز از تهران شش میلیون تومان است و قیمت ها با سایر مقاصد متفاوت خواهد بود.

همه پروازها به فرودگاه نجف و برخی به فرودگاه بغداد خواهند رفت.

این روزها از فرودگاه های مرزی مانند آبادان-اهواز-کرمانشاه و مشهد افزایش پروازها را خواهیم داشت.

در صورت تخلف از سوی سازمان ها و شرکت های هواپیمایی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ما به هیچ عنوان در فرودگاه بلیط نمی فروشیم و مسافران باید گواهی ۲ دوز واکسیناسیون و آزمایش PCR داشته باشند.