آب آشامیدنی همدان سالم است/ گزارشی مبنی بر آلودگی آب و یا شیوع بیماری گزارش نشده است.


مدیر کل دفتر سلامت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به اخباری مبنی بر شیوع بیماری گوارشی در بین کودکان شهر همدان به دلیل آب ناسالم گفت: نشانه های سلامت و پاکیزگی آب شرب این شهر هستند. مدام رصد می شود و مشکلی در این زمینه وجود دارد. همچنین تاکنون گزارشی از سوی مراجع ذیصلاح و قانونی مبنی بر آلودگی آب همدان و شیوع بیماری در کودکان و بزرگسالان دریافت نکرده ایم.

گزارش کردن تابناک همدان، منتظری با اشاره به اینکه تنها سازمان ذیصلاح و قانونی برای اظهار نظر در خصوص آلودگی آب و یا گزارش شیوع بیماری در سطح کشور «وزارت بهداشت» و «مؤسسه بهداشت محیط و کار» این وزارتخانه است. گفت: در سطح استان، دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز هستند و مراکز بهداشت محیط از ظرفیت قانونی برای اظهار نظر در مورد بهداشت آب و شیوع بیماری‌ها برخوردارند و تاکنون گزارشی از این نهادهای قانونی مبنی بر شیوع بیماری ارسال نشده است. بیماری روده در کودکان شهر همدان از منبع آب یا هر منبع دیگری.

وی همچنین تاکید کرد: بهداشت و سلامت آب و شاخص های آن همواره توسط “مرکز پایش و پایش سلامت آب و فاضلاب” و همچنین “مرکز بهداشت” به صورت مستقل کنترل می شود. طبق گزارشات و نتایج آزمایشات، آب شرب همدان سالم است.

مدیرکل آبفای کشور در پایان خاطرنشان کرد: رسانه ها به نوشتن اخبار توجه کنند و از انتشار اخباری که مورد تایید مسئولان نیست، خودداری کنند. چنین مسائلی می تواند احساسات عمومی را برهم زده و باعث نگرانی مردم یک منطقه خاص شود و آرامش خاطر را از آنها سلب کند.